Sáng ngày 31/10/2013, tại Trường THCS Nguyễn Hiền, Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo được Hồ Chí Minh” dành cho cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng Hiệu trưởng của 46 đơn vị trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở thuộc huyện đã về tham dự.
Nội dung đang được cập nhật