Nhằm đánh giá sự phát triển của trẻ về thể chất; nâng cao kỹ năng sống cho trẻ, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp; rèn luyện tố chất nhanh - mạnh - khéo léo; tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Hội khỏe măng non” huyện Cam Lâm năm học  2020- 2021 đã tổ chức vào ngày 08/3 đến ngày 11/3/2021.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI KHỎE

Với sự cố gắng của tất cả các con cùng với sự cổ vũ của tất cả các giáo viên, ban trọng tài, hội khỏe đã thành công tốt đẹp. Chúc tất cả các con luôn mạnh dạn, tự tin, thể hiện hết năng lực của mình trong mọi lĩnh vực./.

 

HỘI KHỎE MĂNG NON HUYỆN CAM LÂM NĂM HỌC 2020-2021