Nhằm hưởng ứng phong trào hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng huyện Cam Lâm lần thứ VIII, đẩy mạnh phong trào hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng, nhu cầu sáng tạo và hưởng ứng nghệ thuật.

Chiều ngày 15/6/2022 vào lúc 15h00 trường Mầm Non Thỏ Ngọc đã tích cực tham gia tiết mục văn nghệ biểu diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ VIII năm 2022 của huyện Cam Lâm..

Sau đây là một số hình ảnh tiết mục văn nghệ của trường MN Thỏ Ngọc tại hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Cam Lâm lần thứ VIII năm 2022