Hưởng ứng cuộc vận động " Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Nhằm hưởng ứng Tháng công nhân và các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện Cam Lâm ( 11/4/2007- 11/4/2022). Sáng ngày 11/5/2022 công đoàn viên trường MN Thỏ Ngọc tham gia chạy việt giã với tinh thần tự tin, phấn khởi nhằm nâng cao đời sống văn hóa, thể thao và phong trào tập luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐOÀN VIÊN THAM GIA CHẠY VIỆC GIà