Trước tình hình dịch bệnh corona, việc học bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên của trường MN Thỏ Ngọc vẫn được thực hiện theo đúng kế hoạch. Thông qua Moodun 30 " Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi tự tạo"  giáo viên nắm được khái niệm về đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo và vai trò của đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo đối với sự phát triển của trẻ.Làm được một số đồ dùng, đồ chơi tự tạo bằng các nguyên vật liệu khác nhau và biết cách sử dụng đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo trong việc dạy trẻ.

Một số hình ảnh thi làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo 

Toàn thể giáo viên trong trường sẽ cố gắng nổ lực hết mình để kết quả của việc thực hiện các modun đạt kết quả cao./.