Thực hiện kế hoạch năm học 2018- 2019, về việc tổ chức các buổi tham quan cho trẻ 5 tuổi, ngày 21 tháng 3 năm 2019, trường Mầm non Thỏ Ngọc tổ chức cho các cháu khối Mẫu giáo 5 tuổi đến tham quan tại Ủy Ban Nhân Dân xã Cam Hiệp Nam.


Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm giúp các con lớp mẫu giáo 5 tuổi bước đầu làm quen và tiếp xúc với môi trường làm việc của các cô chú trong ủy ban, giúp các cháu mạnh dạn hơn trong giao tiếp.