Thực hiện hướng dẫn số 471/HD- PGDĐT ngày 18/9/2018 hướng dãn Hội Nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018- 2019.Hôm nay vào lúc 8h ngày 04/10/2019, lãnh đạo và BCH Công Đoàn cơ quan trường MN Thỏ Ngọc tổ chức Hội nghị CBCC- viên chức năm học 2019- 2020.Nhằm đánh giá lại những công tác nhiệm vụ trong năm học, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ thi đua năm học 2019- 2020.

Năm học 2019- 2020, Trường MN Thỏ Ngọc được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, các bậc PHHS và với sự nổ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, CNVC nhà trường đã vượt khó mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019- 2020.

Bà Trần Thị Thu Ngân- Hiệu trưởng nhà trường lên báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019- 2020.

Bà Nguyễn Thị Bé Ly- kế toán trường lên báo cáo quyết toán thu chi năm học 2018-2019 và dự toán thu chi năm học 2019- 2020 và thông qua quy chế chi tiêu nội bộ.

 

Bà Vương Thị Kiều Vân- Phó Hiệu Trưởng lên báo cáo tổng kết thi đua năm học 2018- 2019 và phát động thi đua năm học mới 2019- 2020.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng cao.Hội nghị CBCC- VC trường MN Thỏ Ngọc năm học 2019- 2020 đã thành công tốt đẹp.Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị, xin chân thành cảm ơn lãnh đạo nhà trường, CBCC- VC đã đóng góp ý kiến cho Hội nghị nhằm góp phần cho Hội nghị thành công.

Xin kính chúc tất cả CBCC-VC nhiều sức khỏe và hạnh phúc./.