Nhằm đánh giá sự phát triển của trẻ ve thể chất, nâng cao kỹ năng sống cho trẻ, giúp  trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, rèn luyện tố chất nhanh- mạnh- khéo léo, tạo điều kiện cho trẻ phát triển vê mặt thể chất và tinh thần. Sáng ngày 27/11/2019, vào lúc 8h trường MN Thỏ Ngọc tổ chức " Hội khỏe măng non" cấp trường.

Qua " Hội khỏe măng non" nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các bậc phụ huynh và cộng đồng về việc tổ chức, chăm sóc, giáo dục trẻ theo khoa học.