DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN MẪU GIÁO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Trần Thị Thu Ngân

Hiệu trưởng

2

Trần Thị Diễm Thu

GV 

3

Nguyễn Thị Thanh Hương

GV kiêm Tổ trưởng CM nhà trẻ

4

Nguyễn Thị Thùy Linh

Giáo viên kiêm CTCĐ

5

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Giáo viên

6

Nguyễn Thị Tuyết Ba

Giáo viên

7

Võ Thị Thu Hiền

Giáo viên

8

Nguyễn Thiên Trang

Giáo viên kiêm Bí thư chi đoàn

9

Trần Thị Xuân Nghĩa

Giáo viên kiêm Tổ phó CM nhà trẻ